ชื่อเรื่อง : ซื้อปุ๋ยยูเรียและยาเร่งรากสำหรับบำรุงรักษาสนามหญ้าภายในสนามกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง