ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตู้จัดแสดงของที่ระลึก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง