ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร สถานที่ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง