ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมลู่วิ่งยาง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง