ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 80-5631 รหัส 002-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง