ชื่อเรื่อง : ซื้อกระเช้าไฟเบอร์กลาสติดตั้งปลายเครนรถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 81-1172 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง