ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง