ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Network และระบบ LAN ภายในสำนักปลัดและห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง