ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค พีซี120 (01835-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง