ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง