ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในโครงการ อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง