ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายอื่น ๆ สำหรับใช้ในโครงการ อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง