ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งอุปกรณ์ Network และระบบ LAN ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง