ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์พยาบาล กค-6790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง