ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง