ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานชั้นล่างอาคารประชุมสภา(หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง