ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง ตค-158 (018-50-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง