ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลงในหนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง