ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อไม้อัดยาง ขนาด 15 มิลลิเมตร จำนวน 10 แผ่น เพื่อใช้ซ่อมแซมเวทีอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง