ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง