ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7582 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง