ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าใบฟางสีฟ้าเพื่อใช้เป็นฉากทึบกั้นด้านหลังคูหาเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง