ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง