ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านติดตั้งภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง