ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง