ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ฟิวเจอร์สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง