ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงมือยางสำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง