ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ นข-856 (002-49-011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง