ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง