ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 20 หลัง ณ ที่หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง