ชื่อเรื่อง : ซื้อสารเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง