ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเรือกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง