ชื่อเรื่อง : จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง