ชื่อเรื่อง : จ้างรถขุดไฮดรอลิค 315DL ตค-263 (018-54-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง