ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง