ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบด ดีดี3-วี4 (020-50-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง