ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง