ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์พยาบาล กข-8294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง