ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียง งานบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง