ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถเกรดเดอร์ 140H (015-50-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง