ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค 320 CL (รหัส 018-48-0007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง