ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ บก-2472 (002-28-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง