ชื่อเรื่อง : ซื้อสายไฮดรอลิค รถขุดไฮดรอลิค 320D (018-50-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง