ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9592 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง