ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องทุ่นแรง(ใบมีดรถเกรดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง