ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ ม-2455 (001-35-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง