ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ ก-4299 (002-39-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง