ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง