ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาวงดนตรีรำวงย้อนยุค สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง