ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ห้องรองนายกฯ และห้องประชุมหน้าห้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง